Contact

kalk afscheiden

voor het afscheiden van kalk

Zwaveldioxide 3.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Zwaveldioxide 3.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Zwaveldioxide 3.0
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 50 l
Inhoud (kg) 12 61 12 61
Dampdruk (bar) 2,7 2,7 2,7 2,7

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)