Contact

Groot- en detailhandel

Alle producten en goederen die verkocht worden in de detail- en groothandel moeten zo goed mogelijk bij de eindgebruiker komen. Dat geldt voor producten in de food- en de non-foodsector. Hiervoor zijn verschillende gasverpakkingen op de markt.

Verpakkingsgas

Als het om levensmiddelen gaat heeft het verpakken niet alleen een beschermende functie. Ook de houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid van voeding en dranken is van groot belang.  Verpakkingen moeten daarom voldoen aan de ISO 22000 standaard van voedselveiligheid. Westfalen levert gassen voor verschillende verpakkingsmogelijkheden die aan deze standaard voldoen. Denk aan het verpakken met krimpfolie, invriezen of verpakken volgens Modified Atmosphere Packaging (MAP). Bij Het MAP verpakken worden levensmiddelen verpakt onder een beschermde atmosfeer. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van koolstofdioxide, zuurstof en stikstof. Bij Westfalen Gassen worden veel van deze gassen verkocht onder de eigen merknaam Protadur, een merk speciaal voor levensmiddelengassen.

Conserveren van wijn

Ook voor het maken en conserveren van wijn worden verschillende gassen ingezet. Als wijn wordt gebotteld helpt Protadur® E 941 (vloeibare stikstof) om zuurstof uit de fles te verdrijven. Hierdoor blijft de wijn langer goed en blijft de smaak het best behouden.

Drijfgas voor aerosolen

Voor spuitbussen zijn drijfgassen nodig. Als vervanger voor schadelijke (H)CFK’s, maken veel bedrijven voor aerosolen gebruik van distikstofoxide (lachgas). Dit gas heeft een laag kookpunt en is daarom heel geschikt als duurzame vervanger. Ook butaan wordt als drijfgas voor aerosolen gebruikt.

Steriele verpakkingen

Verpakkingen helpen niet alleen om kwaliteit en houdbaarheid te behouden. In het geval van gesteriliseerde producten is de verpakking ook nodig om producten steriel te houden.