Contact

Industriële reiniging en bodemsanering

Industriële reiniging

Industriële reiniging in en rond het bedrijfspand draagt bij aan veiligheid en hygiëne op de werkvloer, zoals in fabrieken. Wat in deze branche het meest gereinigd wordt, zijn installaties en systemen, verstopte leidingen, tanks en fabrieksruimtes. Machines, warmtewisselaars, wanden, persoonlijke bescherming, alles kan worden meegenomen in de reiniging.

Het industriële reinigen kan op diverse manieren. Een veelgebruikte manier is het reinigen met water onder hoge druk. Hier worden vuile oppervlakten met water onder hoge druk bespoten, zodat ze er schoner uit komen.
Soms is water niet effectief genoeg, of niet geschikt. Water kan niet gebruikt worden als reinigingsmiddel bij elektriciteit. Dan kan er gebruik worden gemaakt van droogijsstralen met koolzuur. Zo kunnen elektrische ruimten zonder risico’s worden gereinigd. Het gebruik van droogijsstralen maakt oppervlakten vrij van onder andere voedsel-, vet-, lijm- en koolstofresten.

Bodemsanering

Bodemsanering is nodig om ons milieu zo schoon mogelijk te houden. Stoffen die van oorsprong niet in onze bodem en grondwater thuishoren, vervuilen het milieu en dienen te worden verwijderd. Door zuurstof in de bodem te injecteren, wordt het vuil in het water biologisch afgebroken. Vervolgens wordt het omgezet in onschadelijke stoffen als kooldioxide. Op deze manier is er geen negatieve invloed op bebouwing of bedrijfsvoering.