Contact

Argon He 11®, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
EN ISO 14175
Zuiverheid:
Aanduiding Argon He 11® Z-ArHe+NO+N-10/0,03/0,007
Bestanddelen
Helium 10 vol.-%
Stikstof 70 ppm
Stikstofmonoxide 300 ppm
Argon rest
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 50 l
Inhoud (m3) 2,1 4,2 10,4 124,8 10,8
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: schadelijk bij inademing , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; in stalen cilinders en bundels: argonox, argon He 11®, argon He 31, argon He 51

argon He 11, argon He 21, argon He 31 en argon He 51 zijn beschermgasmengsels voor bij het lassen die bestaan uit argon (symbool Ar), helium (symbool He), stikstof (symbool N₂ en stikstofmonoxide (symbool NO).

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

zie productcatalogus "Hardware und Service". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige