Contact

aandrijftechniek

voor pneumatische aandrijvingen

Lucht, gasvormig, samengeperst

Lucht

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lucht
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 2 9,8 2 10,2
Vuldruk (bar) 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen:
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 6 | (W 28,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)