Contact

Protadur® E 290 (Koolzuur ), vloeibaar

vloeibaar
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 290 (Koolzuur )

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 10 vol.-ppm
Vocht 20 vol.-ppm
Olie 5 mg kg⁻¹
Zuurgraad komt overeen met (*)
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet komt overeen met (*)
Verpakkingen: voor stationaire tankinstallaties
Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,848 1,569
1 kg 0,541 1,000 0,849
1 l vloeibaar bij T tripelpunt; 5,2 bar 0,637 1,178 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, kooldioxide 4.5 ; in stationaire tanks: kooldioxide 3.0 vloeibaar, Protadur® E 290 vloeibaar, R-744 vloeibaar ; in stalen cilinders en bundels: kooldioxide volgens DIN EN ISO 14175, MR, 3.0, 4.5, 5.0, Protadur® E 290, R-744, Corpadur® C, Secudur® C

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012 en de EIGA-/ISBT-normen (in 2011).

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 194,65 (-78,5) k (°C)
Sublimatiewarmte 571,08 kJ kg-1
Dichtheid 1562 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,98 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,83 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0157 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,1) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 216,6 (-56,6) k (°C)
Dampdruk 5,185 bar
Smeltwarmte 196,7 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3
vorige