Contact

ontgassing

in de metallurgie, bijv. voor de ontgassing van aluminium

Zwavelhexafluoride 3.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Zwavelhexafluoride 3.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Zwavelhexafluoride 3.0

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 500 vol.-ppm
Vocht 15 vol.-ppm
Tetrafluormethaan 500 vol.-ppm
Zuurgehalte (als HF) 3 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 40 l 10 l 40 l
Inhoud (kg) 10 40 10 40
Dampdruk (bar) 19 19 19 19

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)