Contact


EIGA Silver Safety Award door Vulcentrum Heteren!

Veiligheid is binnen een organisatie als Westfalen een belangrijk issue. Bij veiligheid in het algemeen en bij Westfalen in het bijzonder kan iedereen denk ik moeiteloos een aantal voorbeelden bedenken, zoals veilig werken (geldt zonder uitzondering voor iedereen), veilig omgaan met gevaarlijke stoffen (gassen dus), veilig transport en opslag van gevaarlijke stoffen, etc.

Maar wat is nu eigenlijk veiligheid? De meest in de buurt komende definitie is mijns inziens: “Veiligheid is het nemen van aanvaardbare risico’s”. Hieruit blijkt al dat er dus altijd risico’s zijn bij wat we ook doen, niet alleen op het werk maar b.v. ook thuis en in het verkeer. Risico’s zijn nu eenmaal nooit 100% uit te sluiten. Door aanwezige risico’s op een aanvaardbaar niveau te brengen is het noodzakelijk de risico’s te kennen en te onderkennen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om deze, en de gevolgen hiervan tot een minimum te beperken.

In het vulcentrum Heteren zijn grote risico’s voor gevaarlijke situaties met grote gevolgen aanwezig, die de aard en de functie van een vulcentrum nu eenmaal met zich meebrengen. Dat betekent dat iedereen zich hiervan zeer bewust moet zijn en hier dan ook naar denkt, handelt en werkt. Dat we hierin gezamenlijk, met alle in Heteren werkzame collega’s in slagen, blijkt uit de waardering van de European Industrial Gases Association (EIGA).

De EIGA heeft ons vulcentrum in Heteren beloond met een Silver Safety Award voor 10 jaar werken
(2007 - 2017) zonder zogenaamde “Lost Time” ongevallen.

Ad de Vries
Divisiemanager, productie, veiligheid & Milieu