Contact


Geen HFK, maar wat wel? Bezoek het Congres Koudemiddel, the next step 13 juni 2017

Harald Conrad

Henk-Jan Steenman

Innovaties en ontwikkelingen

Door de uitfasering en quotaregeling is de transitie naar koudemiddelen met een lage GWP-waarde in volle gang. Daarop kan men verschillende keuzes maken, zoals CO2, ammoniak, een HFO of toch doorgaan met een HFK. Al deze koudemiddelen hebben voor- en nadelen en dat vraagt om een goed advies. Westfalen zal als sprekers op het congres u op de hoogte brengen van de laatste trends.

Gevolgen uitfasering en quotaregelingen koudemiddelen

Henk-Jan Steenman is koudemiddelspecialist bij Westfalen Gassen Nederland BV, tijdens het congres zal hij u informeren op dit onderwerp.

Is de markt zich al bewust op de uitfasering en hoe reageert de markt op afbouw HFK’s? Henk-Jan Steenman geeft u een update van de stand van zaken rond de F-gassenverordening en daaruit voortvloeiende quotaregeling voor HFK’s. Bent u zich ervan bewust wat er over zes maanden gaat gebeuren als de quota’s fors worden teruggebracht? Hoe gaat de markt dat voelen en hoe wordt er nu in de praktijk op ingespeeld? Is de overgang naar koudemiddelen met een lage GWP al in volle gang of heerst er een afwachtende houding?

Geen HFK, maar wat wel?

Harald Conrad is technisch specialist koudemiddelen bij Westfalen AG koudemiddelen. Tijdens het congres informeert hij u graag.

In deze sessie bijeenkomst spreekt Harald over de afbouw van HFK’s en is de overstap op koudemiddelen met een lage GWP-waarde een logische keuze. Er zijn tal van alternatieven beschikbaar, maar welk koudemiddel is het meest geschikt voor de verschillende toepassingen? Specialist Conrad geeft zijn visie op deze belangrijke vraag. Tegen welke problemen kunt u aanlopen? Wat zijn oplossingen voor bijvoorbeeld het veiligheidsprobleem? De Duitser Conrad geeft zijn presentatie in zijn moedertaal. Is Duits niet uw sterkste kant; geen nood. De ervaring leert dat hij zijn boodschap door zijn vlotte presentatiestijl altijd goed weet over te brengen. Ook in Nederland.

Meer info? Bezoek de congreswebsite en kom 13 juni a.s. aanstaande Aeres Tech in Ede.