Contact


Marktaanpassingen m.b.t. het gebruik en toepassing van (aard)gas

Aardgasgebruik in Nederland is, sinds het aantreffen van grote gasvoorraden in o.a. Slochteren  gemeen goed geworden. Kolen en petroleum werden in de ban gedaan en er is, veel meer dan in andere landen, grootscheeps ingezet op de voor ons zo dichtbij gelegen aardgasbronnen. Er zijn nog maar zeer weinig huishoudens en bedrijven niet aangesloten op het aardgasnet.


Aardgasvondsten in andere landen zijn in toenemende mate echter ook exploitatierijp gemaakt en de laatste problematiek met aardbeving(kjes) en verzakkingen in Groningen de laatste jaren kent een ieder. De Nederlandse aardgaskraan moet (gedeeltelijk) dicht, productie en aanbod vanuit ander landen stijgt en dan komt vanzelf een keer de vraag wat de beste oplossing is; uit Nederland of uit het buitenland.


Aardgas is echter geen product met altijd dezelfde specificaties, deze zijn afhankelijk van de plaats van herkomst. Aardgasbronnen in Nederland leveren het zgn  laagcalorische gas, het buitenland veelal gas met een hoogcalorisch samenstelling.Het verschil zit met name het methaangehalte, maar niet alleen, overige componenten spelen eveneens een belangrijke rol. Al met al is het dus noodzakelijk om te kijken naar wat gas van elders voor effect heeft, zowel op het bestaande net van buizen en leidingen als wel op verwarmingsketels thuis en grote industriële installaties.

Voor wat betreft het effect op het leidingnet heeft Kiwa Nederland BV in Apeldoorn, na een grondige analyse van de aard en samenstelling van importgassen, een twee jaar durende test uitgevoerd, waarbij het effect van alle mogelijk aanwezige componenten op het Nederlande leidingnet is uitgetest. Westfalen Gassen Nederland BV is, na een grondige screening van diverse testgasproducenten, gekozen om de gasmengsel te leveren die aan de strenge eisen van een dergelijk onderzoek voldoen.

Onafhankelijk van dit onderzoek is Kiwa, samen met leveranciers van  gebruikersapparatuur, om de tafel gaan zitten. Er is daarbij o.a. gekeken naar wat wijzigingen qua samenstelling van het aardgas voor consequenties heeft voor de gangbare apparatuur en waar deze eventueel aangepast moet worden.

Apparatuur moet getest en gekalibreerd worden en daar worden gasmengsels voor gebruikt die, zo nodig aantoonbaar via een analysecertificaat, aan de gestelde eisen voldoen.
Westfalen stelt zowel de laagcalorische (G) gassen als de hoogcalorische (K) gassen voor u samen en is, mede gezien haar betrokkenheid bij de testfase de aangewezen partij om u hierbij van dienst te zijn.