Contact


Prijswijzigingen koudemiddelen

ww.Doordat de koudemiddelproducenten wederom hun prijzen, drastisch hebben verhoogd is Westfalen genoodzaakt om de prijzen, per 14 juni 2017, te verhogen voor de volgende koudemiddelen:
R507 
R404A
R134a
R410A

Met name de prijzen van R507/R404a zijn deze maand explosief gestegen(100%). Dit zijn koudemiddelen met hoge GWP-waarden, waar al geruime tijd vervangers voor beschikbaar zijn.
Vervangers voor R507/R404 zijn bijvoorbeeld: R449a, R448a op basis van retrofit.
Voor de R134a zijn R1234yf, 1234ze, R513A, R450A al op de markt.

De transitie van HFK’s met hoge naar HFK’s met lage GWP waarden zal in een veel hoger tempo moeten plaats vinden dan nu het geval is, anders zullen de prijzen van de HFK’s met middelhoge GWP-waarden ook snel onder druk komen te staan.

“Als we dezelfde dingen doen als we altijd deden krijgen we ook hetzelfde resultaat”

Weet dat het Europese quota CO2 equivalenten, per 1/1/2018 nogmaals met 30% gekort wordt en dat dit jaar ook de voor gevulde apparatuur per 1/1/2017 onder de quota vallen, wat voorheen niet het geval was, hierdoor zal de druk om over te gaan op koudemiddelen met lage GWP-waarden door de producenten van HFK’s zwaar worden opgevoerd door middel van prijsverhogingen. Veel vraag, weinig aanbod.

Het recyclen/regenereren van R507/R404a etc. uit bestaande installatie zal zeker helpen om deze producten ook de komende jaren nog te kunnen leveren. Westfalen is ingericht om deze koudemiddelen te regenereren en weer terug te geven aan de markt. Geregenereerd product valt immers buiten de quota en kan toto 2030. Echter dan moet het wel uit de markt komen.

Heeft u vragen en wilt u weten wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent dan kan u altijd contact met ons opnemen. Westfalen wil u daarbij graag ondersteunen, stuur simpelweg een mail naar koudemiddel@westfalen.com