Contact


Prijswijzigingen koudemiddelen

Wederom kondigen diverse koudemiddelproducenten een prijsverhoging aan.
In navolging op de prijsverhoging van december 2016 hebben producenten van synthetische koudemiddelen(HFK’s), wederom een forse verhoging van de prijzen van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde aangekondigd. Dit betekent voor u dat wij per 20 februari 2017 de prijzen voor diverse koudemiddelen zullen wijzigen.

De producenten verhogen de prijzen onder druk van de Europese wetgeving rondom de F-Gassen verordening (EU) Nr. 517/2014.

Verder terugdringen van HFK's
De in de Verordening Nr.517/2014 vastgestelde quota heeft directe gevolgen voor vraag en aanbod en hierdoor is de recente prijsstijging geen verrassing. Verder kijkend is het einde van de verhogingen nog niet in zicht. Met name prijzen van synthetische koudemiddelen(HFK’s) met middel- en hoge GWP waarden, waaronder de R134a, R404 en R507 zullen sterk stijgen.

De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt middels het bekende “Phase down” schema namelijk geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Dit betekent dat er 80% minder aan kilo’s HFK’s op de Europese markt gebracht mogen worden in 2030.

Vanaf 2020 zijn de koudemiddelen R404 en R507 als nieuw product volledig verboden. De uitfasering van synthetische koudemiddelen is vastgelegd in de Europese wet. Het afgelopen jaar hebben de G7 landen echter een concreet voorstel gedaan om de productiebeperking van F-gassen vast te leggen in het Protocol van Montreal en het gebruik terug te brengen naar 15%. Het Protocol van Montreal is een internationaal verdrag dat is opgesteld om de ozonlaag te beschermen door de productie van een aantal stoffen, waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten, uit te faseren.

Prijzen synthetische koudemiddelen blijven de komende tijd stijgen
Het is dan ook te verwachten dat de prijzen van synthetische koudemiddelen met  midden en hoge GWP waardes nog aanzienlijk zullen blijven stijgen. Bent u nog niet op de hoogte welke gevolgen dit heeft voor u en uw klanten? We houden u de komende tijd op de hoogte door middel van publicaties op de Westfalen-website.