Contact


Up-date prijswijzigingen koudemiddelen

Beste klant,

De F-gassen verordening werkt door en heeft gevolgen voor zowel de beschikbaarheid als voor de inkoopprijzen van koudemiddelen. Dit betreft vooral de koudemiddelen met een hoge GWP-waarde ook wel CO2 equivalent. Als gevolg van een stijgende vraag naar deze producten hanteren diverse producenten van deze koudemiddelen op dit moment dagprijzen.

Daarnaast is er een wereldwijd tekort ten aanzien van de beschikbaarheid van R-125 dat een component is voor o.a. de koudemiddelen R-507 en R-404.

Vanwege de stijging van de inkoopprijzen zal Westfalen daarom per 15 mei 2017 de condities van de onderstaande koudemiddelen aanpassen.

Zie onderstaande overzicht.

Koudemiddel Nettoprijsstijging

per kg

R407F          € 0,30

R-404A - R507  € 2,20
R134a € 0,90

R422A / R422D / R417 € 0,90

R407A          € 1,20

R407C / R410A  € 1,00

 

Verlaging

R449A € - 0,50

R1234YF € - 3,00

Wat zijn de gevolgen, maar nog beter wat zijn de oplossingen voor de toekomst ten aanzien van de vervanging van koudemiddelen met een hoge GWP waarde?
Wij praten u graag bij als partner en spreker op het aanstaande Congres ‘Koudemiddelen, the next step’ d.d. 13 juni a.s. zie ook de melding op de nieuwssite van onze webpagina hierover.