Contact

Beschermgassen

Beschermgassen

Tijdens het lasproces hebben beschermgassen een veelvoudige werking. Ze beschermen het werkstuk tegen ongewenste invloeden van de omgevingslucht. De beschermende werkingen zijn de volgende:

 • beschermen het smeltbad en het warme materiaal tegen schadelijke effecten
 • creëren optimale boog
 • verbeteren het materiaaltransport van de lasdraad naar het lasmetaal
 • optimaliseren de warmteoverdracht
 • dragen bij tot goede inbranddiepte en de juiste vorm van de lasnaad

Beschermgassen hebben op complexe wijze, afhankelijk van het procedé, onder andere invloed op de volgende factoren:

 • de viscositeit van het smeltbad
 • de uitvloeibaarheid van het smeltbad
 • de stabiliteit van de vlamboog
 • de hoeveelheid spatten en de grootte van de spatten
 • de lasgeometrie
 • de hoeveelheid silicaten
 • de neiging tot poriënvorming, grondnaadfouten en randinkartelingen
 • de chemische samenstelling en de structuur van de lasverbinding