Contact

Laser

In de lasertechniek worden technische gassen vooral voor de materiaalbewerking gebruikt. Onder productietechnische aspecten is de lasermateriaalbewerking ten opzichte van conventionele processen gekenmerkt door hoge proces-, product- en productieflexibiliteit. Gassen helpen bij het behalen van hogere productiesnelheden en een betere bewerkingskwaliteit, gecombineerd met dalende kosten.

Lasertypes

Vanwege het hoge vermogen hebben zich tot nu toe de CO2-laser, de vaste stof-laser en Excimer-laser laten gelden. Ook de hoogrendementsdiodelaser (HRDL) speelt een steeds belangrijkere rol. Voor het werken met CO2- en Excimer-lasers zijn technische gassen vereist.

Laserprocessen

In de laser-materiaalbewerking worden de hoge intensiteit en de bundelingsscherpte van de laserstalen gebruikt voor het snijden, boren, lassen, structureren, merken en oppervlaktebehandelen van de meest uiteenlopende materialen.

Lasergasvoorziening

Ons assortiment m.b.t. lasers bevat:

  • Lasertechnische advisering
  • Lasergasmengsels zijn als standaard gas maar ook als specialgasmengsel binnen afzienbare tijd leverbaar.
  • Advisering m.b.t. gashoeveelheden bij lasersnijden, zeker bij eerste ingebruikname.
  • Demonstraties met verschillende beschermgassen voor het laserlassen.
  • Tankuitleg en prijsberekeningen voor gasvoorzieningsinstallaties (reduceer, leidingsysteem etc.)

Laserbedrijfs- en procesgassen

Procedé/ BasismateriaalTIGWPFormeren
Ongelegeerde en laaggele-
geerde staalsoorten
Argon 4.6

Argon 4.6
Argon W2
Argon W5

Argon 4.6
Formeergas 95/5
Formeergas 90/10
Hooggelegeerde roest- zuur-
en hoog hittebestendige en
koudtaaie staalsoorten
Argon 4.6
Argon W2
Argon W5
Deltatig 3
Argon 4.6
Argon He® 11
Argon He® 21
Argon He® 51
Argon 4.6
Aluminium, aluminiumlegeringen
koper en koper legeringen
Argon 4.6
Argon/Helium 70/30
Argon/Helium 50/50
Argon He® 11
Argon He® 21
Argon He® 51
Argon 4.6
Argon He® 11
Argon He® 21
Argon He® 51
Nikkel, nikkellegeringenArgon
Argon W2
Argon W5
Argon W5Argon 4.6
Gasgevoelige materialenArgon 5.0Argon 5.0Argon 5.0
Procesgassen     
Lasgassen          
Ar       N2          He     
Zuiverheid           4.6≥4.84.6
Snijgassen            O2      N2        Ar     
Zuiverheid             3.5      ≥4.8      4.6   

Procesgassen per procedé

Laserbrandsnijden  Lasersmeltsnijden   Laserlassen    Laser-oppervlakte-
behandeling
ZuurstofStikstofArgonStikstof
ArgonHeliumArgon
HeliumHelium

Wij adviseren u graag bij het maken van materiaalafhankelijke keuzes.

Lasergas I, gasvormig, samengeperst

Lasergas I

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas I
Bestanddelen
Helium 82 vol.-%
Stikstof 13,5 vol.-%
Kooldioxide 4,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 10 10
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas II, gasvormig, samengeperst

Lasergas II

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas II
Bestanddelen
Helium 40 vol.-%
Stikstof 55 vol.-%
Kooldioxide 5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 10 10
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas III, gasvormig, samengeperst

Lasergas III

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas III
Bestanddelen
Helium 81 vol.-%
Stikstof 15,6 vol.-%
Kooldioxide 3,4 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 10 9,4
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas IV, gasvormig, samengeperst

Lasergas IV

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas IV
Bestanddelen
Helium 74,9 vol.-%
Stikstof 23,4 vol.-%
Kooldioxide 1,7 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 9,32 9,3
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas V, gasvormig, samengeperst

Lasergas V

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas V
Bestanddelen
Helium 60 vol.-%
Stikstof 35 vol.-%
Kooldioxide 5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 9,58 9,6
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas VI, gasvormig, samengeperst

Lasergas VI

gasvormig, samengeperst
EN ISO 14175
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas VI
Bestanddelen
Helium 65 vol.-%
Stikstof 19 vol.-%
Kooldioxide 4 vol.-%
Koolmonoxide 6 vol.-%
Zuurstof 3 vol.-%
Xenon 3 vol.-%
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 10 l 10 l
Inhoud (m3) 1,5 1,5
Vuldruk (bar) 150 150

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: giftig bij inademing , zie Veiligheids Informatie Blad , kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Lasergas VII, gasvormig, samengeperst

Lasergas VII

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Lasergas VII
Bestanddelen
Helium 65,46 vol.-%
Stikstof 31,4 vol.-%
Kooldioxide 3,14 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 50 l
Inhoud (m3) 9,44 9,4
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)